Usiłowanie popełnienia przestępstwa karno skarbowego

Usiłowanie popełnienia przestępstwa karno skarbowego

Usiłowanie popełnienia przestępstwa karno skarbowego zachodzi wówczas, gdy sprawca działając w zamiarze (bezpośrednim lub ewentualnym) popełnienia przestępstwa skarbowego, powoduje, że czyn zabroniony osiągnie etap zachowań bezpośrednio zmierzających do celu przestępnego, chociaż nieosiągających zamierzonego celu.

Odróżnia się usiłowanie udolne i nieudolne. Usiłowanie udolne zachodzi najogólniej wtedy, gdy sprawca nie dokonuje przestępstwa, pomimo że było to możliwe. Usiłowanie nieudolne zachodzi wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie przestępstwa w warunkach, w jakich działał, jest niemożliwe, ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nienadającego się do popełnienia czynu zabronionego

Stadium usiłowania są karalne tylko umyślne przestępstwa skarbowe. Karalne jest usiłowanie udolne oraz nieudolne. Nie jest karalne usiłowanie przy udanym czynnym żalu. Usiłowanie wykroczeń skarbowych jest bezkarne. Usiłowanie nieudolne jest podstawą do nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet do odstąpienia od jej wymierzenia, natomiast nieudany czynny żal daje podstawą do nadzwyczajnego złagodzenia kary.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz