Prawo karne Poznań adwokat obrońca prawnik kancelaria Poznaniu

Kiedy będziesz w potrzebie,

idź do doświadczonego i skutecznego adwokata  


Dochodzenie i śledztwo

jest pierwszym etapem postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. Postępowanie to powinno zmierzać przede wszystkim do ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, a więc czy wypełnia on znamiona określonego typu przestępstwa, a następnie czy stanowi on przestępstwo – a więc czy czyn jest bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy. Prawo karne Poznaniu

Czytaj więcej...

Proces karny

jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej lub uniewinnienie. Przepisy postępowania karnego określają prawa i obowiązki sądu, obrońcy oraz prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, stron i innych uczestników tego postępowania oraz warunki i formy ich działania, które muszą mieć określoną formę zawierającą się w ramach określanych przez ustawę, by wywrzeć skutek. Prawo karne Poznaaniu

Czytaj więcej...

Adwokat obrońca

w postępowaniu karnym to najistotniejszy element postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa) lub procesu, gdyż występuje w imieniu oskarżonego lub podejrzanego na podstawie udzielonego mu upoważnienia do obrony. Dobry adwokat obrońca zobowiązany jest zawsze podejmować wszelkie działania na korzyść oskarżonego w celu doprowadzenia do jego uniewinnienia lub innego skutecznego rozstrzygnięcia sprawy Poznań

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia

to pismo procesowe wnoszone przez prokuratora w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec oskarżonego. Oprócz aktu oskarżenia wnoszonego przez oskarżyciela publicznego można wyróżnić prywatny akt oskarżenia, wnoszony najczęściej przez pokrzywdzonego przy przestępstwach ściganych z oskarżenia prywatnego. Pamiętaj, że dobry adwokat potrafi skutecznie wybronić oskarżonego w sądzie. Prawo karne Poznań

Czytaj więcej...

Apelacja, zażalenie i skarga kasacyjna

Apelacja to odwołanie się od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Prawidłowo wniesiona i spełniająca wszelkie wymogi apelacja prowadzi do ponownego rozpatrzenia sprawy, przy uwzględnieniu dodatkowych, zawartych w niej, przesłanek i często do uniewinnienia. Niewniesienie apelacji skutkuje uprawomocnieniem się skazującego wyroku sądu pierwszej instancji. Skarga kasacyjna to bardzo skomplikowany i nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługująca od prawomocnego wyroku i rozpoznaje ją Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej...

Inne sprawy karne

narkotykowe, zabójstwo, oszustwo, podrabianie, przerabianie i fałszerstwo dokumentów, zorganizowaną grupą przestępczą, jazda i prowadzenie samochodem w stanie nietrzeźwości, wypadek samochodowy, zgwałcenie i obcowanie płciowe, stalking, nękanie, narażenie człowieka na bezpośrednie zagrożenie utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rozbój, kradzież, groźby karalne, pogróżki i zastraszanie, bójka, pobicie, paserstwo, zniesławienie i pomówienie, zniewagę. Miasto Poznań, to siedziby naszej kancelarii prawo karne.

Czytaj więcej...

Co wyróżnia naszą kancelarię karną ponad innymi?

%

Pewności i bezpieczeństwa

Pracujemy na sukces

%

Zadowolonych klientów

Adwokatów, radców prawnych i prawników

Jeżeli chcesz mieć przewagę, to problemy powierzaj najlepszym specjalistom

Prawo karne w połączeniu z regulacjami kodeksu karnego, wykroczeń, wykonawczego oraz postępowania karnego uznać należy za materię bardzo złożoną i skomplikowaną, skutkiem czego nietrudno o popełnienie błędu, którego konsekwencje mogą być bardzo poważne dla pokrzywdzonego lub oskarżonego. Zbyt dużo klientów w ostatnich czasach przychodzi do nas zbyt późno...

Kto powiedział, ze prawo i procesy sądowe są problemami? Ten kto jeszcze nie korzystał z usług wykwalifikowanego adwokata. Jesteś wart rzeczy dobrych i sprawiedliwych. Twoje potrzeby też są ważne, pamiętaj. Myślisz, że jesteś w tarapatach z których nie da się wyplątać? Zaoferujemy Ci pomoc, której jesteś wart i zaskoczymy Twoich przeciwników.  O naszych klientów zawsze dba zespół wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych. Odwiedź Poznań w celu uzyskania porady prawnej. Prawo karne Poznań

Nowości z bloga


Zawieszenie postępowania i sprawy karnej

Zawieszenie postępowania może nastąpić w każdym jego stadium. Decyzja o zawieszeniu postępowania wymaga formy postanowienia, które w postępowaniu przygotowawczym wydawane jest przez prokuratora lub inny organ prowadzący to postępowanie. Jeśli
Read more

Ekspertyza osmologiczna w postępowaniu karnym

Dla zminimalizowania możliwości błędu przy ekspertyzie osmologicznej należałoby kierować się niżej wymienionymi zasadami: właściwie dobrać grupę dawców zapachów do eliminacji (niezbędne jest to, aby nie była to grupa pod względem
Read more

Kwestionowanie i obalanie opinii biegłego

Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych.
Read more

Adwokat Poznań

ul. Głogowska 47a lok. 1a,   60-736 Poznań,   tel. kom: +48 696 293 998

Prawo karne Poznań obrońca adwokat karnista

Skontaktuj się z nami, czekamy

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

e-mail: ziebaczewski@gmail.com

10 + 12 =

Prawo karne Poznań adwokat obrońca karnista