Prawo karne Poznań adwokat obrońca prawnik kancelaria Poznaniu

Kancelaria Adwokat Prawo karne Poznań

Kiedy będziesz w potrzebie,

idź do doświadczonego i skutecznego adwokata od prawa karnego w Poznaniu


Adwokat obrońca od spraw karnych Poznań

Wybór dobrego, skutecznego czy najlepszego obrońcy od spraw karnych w Poznaniu może być subiektywny i zależy od wielu czynników. Istnieje wiele wybitnych adwokatów specjalizujących się w prawie karnym, którzy są znani ze swojego doświadczenia, umiejętności i skuteczności w obronie klientów. Oto kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze obrońcy w sprawach karnych:

 1. Doświadczenie: Wybierając obrońcę w Poznaniu, zwróć uwagę na jego doświadczenie w dziedzinie prawa karnego. Sprawdź, ile lat praktyki ma dany prawnik, jak wiele spraw karnych prowadził, a także czy ma specjalizację w konkretnych obszarach prawa karnego, które są związane z Twoją sprawą.
 2. Reputacja i sukcesy: Przeprowadź research w celu ustalenia reputacji i sukcesów potencjalnego obrońcy od spraw karnych w Poznaniu. Sprawdź opinie klientów, czytaj recenzje online, zapytaj znajomych lub rodzinę, czy mieli doświadczenie z danym adwokatem. Dowiedz się, jakie wyniki osiągnął w podobnych sprawach. Sukcesy w przeszłości mogą być dobrym wskaźnikiem umiejętności i skuteczności prawnika. Adwokat Karnista Poznań
 3. Specjalizacja: Prawo karne Poznań jest obszerną dziedziną, dlatego ważne jest, aby znaleźć obrońcę, który ma specjalizację w konkretnych aspektach prawa karnego, które są związane z Twoją sprawą. Specjalizacja pozwoli prawnikowi na głębsze zrozumienie zagadnień związanych z Twoją sprawą i skuteczną obronę. Kancelaria od spraw karnych Poznań
 4. Komunikacja i zaangażowanie: Dobre relacje między klientem a obrońcą są kluczowe dla skutecznej obrony. Zwróć uwagę na sposób, w jaki potencjalny adwokat obrońca Poznań komunikuje się z Tobą. Czy jest dostępny, komunikatywny i gotów odpowiedzieć na Twoje pytania? Czy przejawia zaangażowanie i zainteresowanie Twoją sprawą? Komunikacja i zaangażowanie są nieodzowne dla skutecznej współpracy.
 5. Zgodność i chemia: Ważne jest, aby czuć się komfortowo i zaufać swojemu adwokatowi obrońcy. Jeśli masz okazję, umów się na konsultację z kilkoma prawnikami i zobacz, z którym z nich masz najlepszą chemię. Sprawdź, czy potencjalny obrońca jest w stanie wyjaśnić kwestie prawne w sposób zrozumiały i czy potraficie efektywnie komunikować się ze sobą.
 6. Koszty: Koszty związane z usługami obrońcy w sprawach karnych mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak skuteczność, renoma i doświadczenie adwokata obrońcy, złożoność sprawy, rodzaj przestępstwa oraz lokalizacja. Prawo karne Poznań
Adwokat obrońca od spraw karnych Poznań

Kancelaria prawa karnego w Poznaniu

Kancelaria prawa karnego w Poznaniu to miejsce, w którym specjaliści prawa karnego, tak jak adwokaci lub radcy prawni, świadczą usługi prawne związane z zagadnieniami karnej odpowiedzialności. Kancelaria prawa karnego Poznań specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach związanych z przestępstwami i wykroczeniami oraz udzielają porad i pomocy prawnej w obszarze prawa karnego. Prawo karne Poznań

Adwokaci w kancelariach prawa karnego mają dogłębną wiedzę na temat prawa karnego, procedur sądowych oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej. Mają doświadczenie w obronie klientów oskarżonych o przestępstwa oraz w reprezentowaniu pokrzywdzonych stron. Ich celem jest zapewnienie skutecznej obrony klientów, ochrona ich praw oraz dążenie do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników w procesie karnym.

Kancelarie prawa karnego oferują szeroki zakres usług, które obejmują m.in.:

 1. Doradztwo prawne: Adwokaci od prawa karnego w Poznaniu udzielają klientom porad prawnych związanych z prawem karnym, wyjaśniając ich prawa i obowiązki oraz analizując konsekwencje prawne. Pomagają klientom zrozumieć proces sądowy, możliwe sankcje i dostępne strategie obrony.
 2. Obrona w procesie sądowym: Adwokaci karniści reprezentują klientów w procesie sądowym, zarówno na etapie śledczym, jak i na rozprawach sądowych. Przygotowują wnioski, pisma procesowe, argumentują swoje stanowisko przed sądem oraz prowadzą obronę swoich klientów w trakcie procesu karnego.
 3. Negocjacje i dobrowolne poddanie się karze: Często adwokaci karniści negocjują z prokuraturą lub organem ścigania warunki poddania się niskiej karze. W takich przypadkach adwokaci reprezentują klientów, starając się uzyskać najkorzystniejsze warunki dla nich.
 4. Apelacje: Jeśli klient został skazany w procesie karnym, adwokaci karni mogą reprezentować go w postępowaniach apelacyjnych. Dążą do uniewinnienia, złagodzenia wyroku lub uchylenia wyroku do ponownego rozpoznania przez Sąd.

Kancelarie prawa karnego Poznań często oferuje również pomoc prawną w innych obszarach związanych z prawem karnym, takich jak prawo karne gospodarcze, prawo karnoskarbowe czy prawo karno-administracyjne. Wybór odpowiedniej kancelarii prawa karnego jest istotny, aby zapewnić największe szanse wygrania sprawy w Sądzie. Specjalista od spraw karnych Poznań

Kancelaria prawa karnego w Poznaniu

Jak bronić się w sprawie karnej Poznań

Podjęcie skutecznej obrony w procesie karnym w Poznaniu wymaga odpowiedniego przygotowania i świadomego działania. Oto kilka wskazówek dotyczących obrony w przypadku, gdy osoba jest oskarżona o przestępstwo:

 1. Zatrudnij doświadczonego adwokata obrońcę z Poznania: Wynajęcie doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie karnym jest kluczowym krokiem w skutecznej obronie. Adwokat obrońca będzie reprezentował Twoje interesy, analizował dowody, opracowywał strategię obrony i zapewniał Ci wsparcie prawne na każdym etapie procesu.
 2. Zbierz dowody: Współpracuj z adwokatem obrońcą Poznań, aby zebrać wszystkie dostępne dowody, które mogą potwierdzić Twoją niewinność lub podważyć dowody prokuratury. Może to obejmować dokumenty, nagrania, świadków, korespondencję itp. Staraj się dostarczyć swojemu obrońcy wszystkie istotne informacje i materiały, które mogą mieć znaczenie dla Twojej obrony. Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych Poznań
 3. Przygotuj się do przesłuchań: Bądź dobrze przygotowany do przesłuchań sądowych. Pracuj z adwokatem obrońcą, aby przećwiczyć pytania i odpowiedzi, abyś mógł skutecznie przedstawić swoje argumenty i chronić swoje interesy. Pamiętaj o zachowaniu spokoju i koncentracji podczas przesłuchań.
 4. Badaj dowody przeciwko Tobie: Wraz z adwokatem obrońcą specjalizującym się w sprawach karnych Poznań staraj się dokładnie zbadać dowody zgromadzone przez prokuraturę. Poszukaj słabych punktów w dowodach, jakie mogą być użyteczne w Twojej obronie. Może to obejmować błędy proceduralne, niewystarczające lub niewiarygodne dowody, sprzeczne zeznania świadków itp.
 5. Rozważ alternatywne strategie obrony: Razem z obrońcą rozważ różne strategie obrony, takie jak negocjacje w celu osiągnięcia dobrowolnego poddania karze na atrakcyjnych warunkach, wniesienie wątpliwości co do legalności zgromadzonych dowodów, czy argumentowanie nieważności sprawy w sądzie. Dostosuj strategię do specyfiki Twojej sprawy i celu, jaki chcesz osiągnąć. Adwokat prawo karne Poznań
 6. Zachowaj spokój i współpracuj z obrońcą : W trakcie procesu karnego ważne jest zachowanie spokoju i współpraca z obrońcą od spraw karnych w Poznaniu. Przestrzegaj wszelkich zaleceń prawnika i bądź uczciwy we współpracy. To pomoże w budowaniu skutecznej obrony i utrzymaniu odpowiedniego wizerunku przed sądem.
 7. Znajomość swoich praw: Znajomość praw w sprawach karnych w Poznaniu jest ważna zarówno dla prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, jak i dla osób, które chcą zrozumieć proces karny i swoje prawa.
Jak bronić się w sprawie karnej Poznań

Jakie sprawy karne prowadzi kancelaria od spraw karnych w Poznaniu

Kancelaria prawa karnego w Poznaniu oferuje pomoc prawną w sprawach karnych w następującym zakresie:

1. obrony Klientów we wszystkich rodzajach spraw karnych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami powszechnymi, a w szczególności:

 • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwo, bójka, pobicie, narażenie na niebezpieczeństwo),
 • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. wypadek w komunikacji, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego),
 • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych albo samorządu terytorialnego (np. nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza, sprzedajność pełniącego funkcję publiczną),
 • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (np. fałszerstwa dokumentów, wyłudzenia poświadczenie nieprawdy),
 • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko mieniu (np. rozbój, kradzież, oszustwo, przywłaszczenie, zniszczenie mienia),
 • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. oszustwo kredytowe, wyłudzenie odszkodowania, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, pokrzywdzenie wierzyciela),
 • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (np. fałszowanie środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczanie w obieg fałszywych środków płatniczych), prawnik prawa karnego Poznań
 • w sprawach karnych – skarbowych (np. nieujawnienie przedmiotu i podstawy opodatkowania, firmanctwo, oszustwo podatkowe, uporczywe niepłacenie podatku).

2. działania w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych,

3. reprezentowania osób prawomocnie skazanych w sprawach karnych w postępowaniu wykonawczym w sprawach dotyczących dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Mam nadzieje, że zadałeś sobie kiedyś pytanie jakie jest dobry, skuteczny czy najlepszy adwokat obrońca od spraw karnych w Poznaniu?

Jakie sprawy karne prowadzi kancelaria od spraw karnych w Poznaniu

Uniewinnienie w sprawie karnej

Uniewinnienie w sprawie karnej Poznań oznacza, że oskarżony zostaje uznany za niewinnego popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Decyzja o uniewinnieniu jest wydawana przez sąd po przeprowadzeniu procesu sądowego. Istnieje kilka powodów, dla których oskarżony może zostać uniewinniony:

 1. Niewystarczające dowody: Sąd może uniewinnić oskarżonego, jeśli nie ma wystarczających dowodów lub dowody przedstawione przez prokuraturę czy policję nie są wystarczająco przekonujące, aby udowodnić winę oskarżonego poza wszelką rozsądną wątpliwość.
 2. Niedopuszczalność dowodów: Sąd może odrzucić pewne dowody przedstawione przez prokuraturę ze względu na naruszenie procedur prawnych lub niezgodność z regułami zbierania dowodów.
 3. Naruszenie praw oskarżonego: Jeśli prawa oskarżonego zostały naruszone w trakcie procesu, na przykład poprzez niedopuszczenie obrońcy adwokata, niewłaściwe przeprowadzenie przesłuchań lub nieprawidłowe postępowanie sądu,
 4. Samoobrona: Jeśli oskarżony udowodnił, że działał w obronie własnej lub w obronie innej osoby, mogą istnieć podstawy do uniewinnienia. adwokat od spraw karnych Poznań
 5. Inne okoliczności: Istnieją również inne okoliczności, które mogą prowadzić do uniewinnienia, takie jak alibi (udowodnienie, że oskarżony nie mógł być obecny na miejscu przestępstwa), zmiana zeznań świadków lub niewłaściwe postępowanie organów ścigania.

Warto podkreślić, że uniewinnienie nie oznacza koniecznie, że oskarżony jest niewinny, ale że nie można udowodnić jego winy w sposób wystarczający i bez wątpliwości. To ważne rozróżnienie, ponieważ domniemanie niewinności jest fundamentalnym zasadą prawa karnego, a oskarżony jest uważany za niewinnego, dopóki nie udowodniono jego winy poza wszelką rozsądną wątpliwość. Kancelaria prawa karnego w Poznaniu

Uniewinnienie w sprawie karnej

Akt oskarżenia sprawa karna Poznań

Akt oskarżenia sporządzony przez prokuraturę albo policję  jest dokumentem który zawiera formalne postawienie zarzutów przeciwko osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Jest to jeden z kluczowych elementów procesu karnego, w którym prokuratura czy policję przedstawia oskarżenie przed sądem.

Akt oskarżenia zawiera następujące elementy:

 1. Dane dotyczące sprawy: Akt oskarżenia zawiera informacje identyfikujące sprawę, takie jak nazwa sądu, numer sprawy, data i miejsce popełnienia przestępstwa. prawnik prawa karnego Poznań
 2. Dane dotyczące oskarżonego: Akt oskarżenia wskazuje osobę, przeciwko której są postawione zarzuty. Zawiera informacje o nazwisku, danych osobowych i innych istotnych informacjach dotyczących oskarżonego. Adwokat Karnista Poznań
 3. Opis zarzutów: Akt oskarżenia precyzuje konkretne przestępstwa, których oskarżony jest podejrzany. Zawiera szczegółowy opis zarzutów, w tym ich rodzaj, okoliczności i ewentualne paragrafy kodeksu karnego, które zostały naruszone.
 4. Dowody: W niektórych przypadkach, akt oskarżenia może zawierać wstępny opis dowodów zgromadzonych przez prokuraturę, które mają potwierdzić winę oskarżonego. Mogą to być informacje na temat świadków, zeznań, dokumentów, badań laboratoryjnych itp.
 5. Postulowane sankcje: Akt oskarżenia Poznań może również zawierać postulowane sankcje, czyli proponowane kary lub środki sankcyjne, które prokurator uważa za odpowiednie w przypadku skazania oskarżonego. Mogą to być kary grzywny, kary pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania kary, środki zabezpieczające itp.

Akt oskarżenia jest ważnym dokumentem w procesie karnym, który inicjuje formalne postępowanie sądowe przeciwko podejrzanemu. Osoba oskarżona ma prawo do zapoznania się z treścią aktu oskarżenia, a także do obrony się przed zarzutami w trakcie procesu sądowego. Kancelaria prawa karnego Poznań

Pamiętaj o o dobrej odpowiedzi na akt oskarżenia, gdyż jest to kluczowym elementem procesu karnego. W odpowiedzi na akt oskarżenia oskarżony ma możliwość przedstawienia swojej obrony i kontrargumentacji zarzutów postawionych przez prokuraturę.

Akt oskarżenia prawo karne Poznań

Co wyróżnia naszą kancelarię prawa karnego w Poznaniu ponad innymi?

%

Pewności i bezpieczeństwa

Pracujemy na sukces

%

Zadowolonych klientów

Adwokatów, radców prawnych i prawników

Jeżeli chcesz mieć przewagę, to problemy powierzaj najlepszym specjalistom od prawa karnego

Prawo karne w połączeniu z regulacjami kodeksu karnego, wykroczeń, wykonawczego oraz postępowania karnego uznać należy za materię bardzo złożoną i skomplikowaną, skutkiem czego nietrudno o popełnienie błędu, którego konsekwencje mogą być bardzo poważne dla pokrzywdzonego lub oskarżonego. Zbyt dużo klientów w ostatnich czasach przychodzi do nas zbyt późno...

Kto powiedział, ze prawo i procesy sądowe są problemami? Ten kto jeszcze nie korzystał z usług wykwalifikowanego adwokata. Jesteś wart rzeczy dobrych i sprawiedliwych. Twoje potrzeby też są ważne, pamiętaj. Myślisz, że jesteś w tarapatach z których nie da się wyplątać? Zaoferujemy Ci pomoc, której jesteś wart i zaskoczymy Twoich przeciwników.  O naszych klientów zawsze dba zespół wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych. Odwiedź Poznań w celu uzyskania porady prawnej. Prawo karne Poznań

Nowości z bloga kancelarii prawa karnego


Zawieszenie postępowania i sprawy karnej

Zawieszenie postępowania może nastąpić w każdym jego stadium. Decyzja o zawieszeniu postępowania wymaga formy postanowienia, które w postępowaniu przygotowawczym wydawane jest przez prokuratora lub inny organ prowadzący to postępowanie. Jeśli
Read more

Ekspertyza osmologiczna w postępowaniu karnym

Dla zminimalizowania możliwości błędu przy ekspertyzie osmologicznej należałoby kierować się niżej wymienionymi zasadami: właściwie dobrać grupę dawców zapachów do eliminacji (niezbędne jest to, aby nie była to grupa pod względem
Read more

Kwestionowanie i obalanie opinii biegłego

Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych.
Read more

Kancelaria adwokata i obrońcy od prawa karnego Poznań

ul. Głogowska 47a lok. 1a,   60-736 Poznań,   tel. kom: +48 696 293 998

Prawo karne Poznań obrońca adwokat karnista

Skontaktuj się z nami, czekamy

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

e-mail: ziebaczewski@gmail.com

8 + 11 =

Prawo karne Poznań adwokat obrońca karnista