Bezprawne pozbawienie wolności i swobody jako przestępstwo

Bezprawne pozbawienie wolności i swobody jako przestępstwo

Art. 189.  § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2, łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Przedmiotem ochrony jest wolność fizyczna, czyli wolność przenoszenia się na inne miejsce, wolność opuszczania dotychczasowego miejsca pobytu. Przepis nie precyzuje sposobów pozbawienia wolności. Mogą to być wszelkie sposoby uniemożliwienia swobodnego przenoszenia się na inne miejsce. Jeżeli zaś pokrzywdzony zezwala w sposób świadomy, na serio i konkretnie (wyraża zgodę) na pozbawienie go wolności, a nie czyni tego pod wpływem gróźb, lecz aby się ostatecznie rozliczyć, to zachowanie sprawców nie może stanowić czynu zabronionego.

Sposobem pozbawienia wolności może być przykładowo sytuacja, gdy zrealizowanie przez ofiarę swego prawa do opuszczenia miejsca pobytu wiązałoby się dla niej z wysokim ryzykiem. Sprawca może skierować swoje działania także oddziaływać za pośrednictwem rzeczy,  przykładowo unieruchomić samochód w szczególnej sytuacji, dodatkowo uniemożliwiając otwarcie go.

Szczególne udręczenie ofiary przestępstwa może wynikać z wszelkich zachowań podjętych przez sprawcę (sprawców) oraz okoliczności mających związek z miejscem lub warunkami pozbawienia wolności, a także właściwościami samej osoby pokrzywdzonej jeśli wiążą się one ze sprawieniem bólu, cierpienia, powodują znękanie lub zgnębienie ofiary w stopniu przekraczającym miarę „zwykłego” pozbawienia wolności.  O uznaniu, że doszło do szczególnego udręczenia ofiary przestępstwa (…) nie przesądza, będący jego następstwem, stopień rozstroju zdrowia pokrzywdzonego, lecz decyduje ocena sposobu podjętego wobec określonej osoby, w konkretnych okolicznościach faktycznych działania, polegającego na zadaniu pokrzywdzonemu, wykraczających ponad miarę wynikającą z samego faktu pozbawienia wolności, dodatkowych cierpień fizycznych lub psychicznych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz