Wypadek i potrącenie na pasach, czyli na przejściu dla pieszych

Wypadek i potrącenie na pasach, czyli na przejściu dla pieszych

Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych zależy od zachowania kierującego pojazdem zbliżającego do przejścia i od pieszego. Na tych uczestnikach ruchu ciążą określone obowiązki. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Szczególna ostrożności polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu się do warunków i sytuacji na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Ustawa nadaje pieszemu uprzywilejowaną pozycję, ale tylko wówczas, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. Nie ma jej, zbliżając się do przejścia lub stając przed nim. Przechodząc przez jezdnię, także i po przejściu dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Polega ona przede wszystkim na tym, że zamierzając wejść na jezdnię, powinien się upewnić, czy może bezpiecznie wejść na jezdnię i czy nie zmusi kierujących pojazdami do gwałtownego hamowania. Ponadto zabronione jest wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem.

Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych oznaczonego znakiem pionowym D-6 "przejście dla pieszych", jest zobowiązany do zmniejszania prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu lub na nie wchodzących. Nie zawsze istnieje obowiązek zmniejszenia prędkości, ale tylko wówczas gdy rozwijana prędkość nie pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących. Po prostu kierujący pojazdem ma jechać z taką prędkością, by mógł zatrzymać pojazd przed przejściem, jeżeli pieszy znajduje się na nim lub na nie wchodzi.

Sam fakt przebywania pieszego przy krawędzi jezdni, zwłaszcza w warunkach ruchu miejskiego, nie stanowi okoliczności nakazującej kierującemu utratę zaufania do tegoż współuczestnika ruchu. Sama obecność pieszego również przy przejściu dla pieszych, np. na chodniku, nie obliguje kierującego pojazdem do takich przypuszczeń. Przechodzień bowiem może nie wchodzić na jezdnię z uwagi na nadjeżdżający pojazd, postępując w ten sposób zgodnie z obowiązującymi go zasadami. Kierowca ma prawo oczekiwać od osób dorosłych zachowań racjonalnych, uwzględniających realia ruchu.

Pieszy nie może wejść na przejście dla pieszych, kiedy tylko zechce, ale musi upewnić się, że w momencie wchodzenia na jezdnię jadące pojazdy są w odległości od przejścia pozwalającej na bezpieczne przejście, bez zmuszania kierujących do gwałtownego hamowania. Musi zatem ocenić odległość i prędkość zbliżającego się pojazdu.

W razie jazdy z prędkością większą i to znacznie od administracyjnie dozwolonej, pieszy może błędnie ocenić możliwość bezpiecznego przejścia przez jednie, a wynika ono z nieprawidłowego rozpoznania prędkości pojazdu. Pieszy ma prawo zakładać, że pojazd porusza się z dozwoloną prędkością, ewentualnie przyjmując nieznaczne jej przekroczenie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz