Twoja sprawa z zakresu prawa karnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Badanie i kontrola stężenia oraz zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy samochodu przez Policję

Daje się pierwszeństwo badaniom zawartości alkoholu w organizmie za pomocą urządzeń elektronicznych, dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero gdy stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia przeprowadzenie takich badań, lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu, następuje to na podstawie badania krwi lub moczu. Wynik badania urządzeniem nie jest dowodem niepodważalnym. Może być zakwestionowany m.in. w wypadku wykazania, że badanie zostało przeprowadzone urządzeniem nieposiadającym aktualnej kalibracji lub w sposób niezgodny z instrukcją. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się w sposób nieinwazyjny przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą:

1) spektrometrii w podczerwieni lub

2) utleniania elektrochemicznego.

Badania analizatorem wydechu nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez osobę badaną. Pomiaru analizatorem wydechu dokonuje się z użyciem ustnika. Ustnik podlega wymianie każdorazowo przed przeprowadzeniem pomiaru. Opakowanie ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu metodą spektrometrii w podczerwieni oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/l, dokonuje się niezwłocznie drugiego pomiaru. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu metodą utleniania elektrochemicznego oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/l, dokonuje się drugiego pomiaru po upływie 15 minut.

Na żądanie osoby badanej albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa, wynik badania dokonanego analizatorem wydechu metodą spektrometrii w podczerwieni, wynoszący ponad 0,00 mg/l należy zweryfikować badaniem analizatorem wydechu spektrometrii w podczerwieni, przez dokonanie dwóch pomiarów. Drugiego pomiaru dokonuje się niezwłocznie po dokonaniu pierwszego pomiaru. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu i uzyskania wyniku równego lub większego od 0,10 mg/l, a w drugim pomiarze wyniku 0,00 mg/l, dokonuje się niezwłocznie trzeciego pomiaru tym samym analizatorem wydechu. Jeżeli wynik trzeciego pomiaru wynosi 0,00 mg/l, to badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu.

Badanie wydychanego powietrza może być przeprowadzone również przy użyciu analizatora wydechu niewyposażonego w cyfrową prezentację wyniku pomiaru, a także bez użycia ustnika, jeżeli producent analizatora wydechu przewiduje taki sposób jego eksploatacji. Jeżeli badanie, wykaże obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, niezwłocznie przeprowadza się badanie wydechu jednym z wyżej wymienionych analizatorów wydechu. Jeżeli osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem jej stanu trzeźwości, a następnie została zatrzymana albo sama zgłosiła się do uprawnionego organu powołanego do ochrony porządku publicznego, należy dokonać badania analizatorem wydechu. Nie przeprowadza się przy użyciu analizatora wydechu niewyposażonego w cyfrową prezentację wyniku pomiaru lub bez użycia ustnika.

Protokół z badania

Z badania przeprowadzonego analizatorem wydechu wskazującego na obecność alkoholu w organizmie osoby badanej sporządza się protokół, który zawiera :

1) dane osoby badanej: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, a jeżeli nie posiada, serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, c) wiek, d) płeć, e) wzrost – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe, f) masę ciała – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe, g) podpis, jeżeli jego złożenie jest możliwe;

2) imię, nazwisko i podpis osoby przeprowadzającej badanie;

3) imię, nazwisko i podpis osoby, w obecności której przeprowadzono badanie;

4) wynik pomiaru lub pomiarów w postaci cyfrowej oraz jednostkę, w jakiej wyrażony jest wynik, a w przypadku badania przeprowadzonego wyłącznie przy użyciu analizatora wydechu niewyposażonego w cyfrową prezentację wyniku pomiaru – opis prezentacji wyniku pomiaru;

5) datę, godzinę i minutę badania;

6) miejsce wykonania badania;

7) nazwę, model i numer fabryczny analizatora wydechu, którym przeprowadzono badanie;

8) ilość, rodzaj i godzinę spożycia napojów alkoholowych przez osobę badaną w ciągu ostatnich 24 godzin – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe;

9) informację o chorobach, na jakie choruje osoba badana – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe;

10) informację o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania oraz dacie i godzinie ich stwierdzenia;

11) informację o żądaniu przez osobę badaną przeprowadzenia badania krwi;

12) uwagi osoby badanej co do sposobu przeprowadzenia badania, jeżeli zostały zgłoszone. Protokół z przebiegu badania przeprowadzonego analizatorem wydechu, w którym uzyskano wynik równy 0,00 mg/l, sporządza się:

1) w przypadku prowadzenia dalszego postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

2) na żądanie osoby badanej – o czym należy ją pouczyć;

3) protokół z przebiegu badania przeprowadzonego analizatorem wydechu, sporządzony na żądanie osoby badanej, przekazuje się tej osobie.

Legalizacja i wzorcowanie

Legalizacji nie podlegają analizatory wydechu, a Główny Urząd Miar rekomenduje zastąpienie legalizacji wzorcowaniem, które jest poświadczane świadectwem wzorcowania. Legalizacja jest procesem metrologicznym mającym na celu stwierdzenie zgodności wskazanych przez przepisy prawa przyrządów pomiarowych z wymaganiami stawianymi tym przyrządom. Wymagania te dotyczą zarówno aspektów metrologicznych, np. określone są maksymalne błędy dopuszczalne, jak również aspektów formalnych, np. sposób oznakowania. W świadectwie legalizacji stwierdza się zgodność przyrządu pomiarowego z wymaganiami, na podstawie pomiarów wykonywanych w ograniczonej liczbie punktów pomiarowych, wskazanych w przepisach metrologicznych, bez podania wyników tych pomiarów. Wzorcowanie zaś jest procesem metrologicznym mającym na celu wyznaczenie we wskazanych przez użytkownika punktach pomiarowych, błędów wraz z oszacowaniem niepewności pomiaru. W świadectwie wzorcowania podaje się wyniki wzorcowania wraz z niepewnościami, a także informację o zachowaniu spójności pomiarowej i zastosowanych wzorcach.

Urządzenia na wyposażeniu Policji

Urządzeniami elektronicznymi służącymi do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będącymi na wyposażeniu Policji są: Alco-sensor IV prod. Intoximeters (USA), Alkotesty serii 7410 prod. Dräger (Niemcy), Alkotesty prod. Alcoquant (Niemcy), Alkometry prod. Awat (Polska), Alkomaty prod. Siemens (Niemcy). Urządzenia te można podzielić na dwie grupy:

1) przeznaczone do wstępnych, orientacyjnych badań zawartości alkoholu we krwi poprzez analizę powietrza wydychanego, których wyniki dla udowodnienia stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu alkoholu wymagają potwierdzenia analizą powietrza wydychanego przy użyciu urządzeń, których pomiar posiada pewną wartość dowodową, lub poprzez analizę pobranej próby krwi,

2) wykazujące wiarygodny wynik.

Urządzeniami do wstępnej kontroli trzeźwości są:

1) czujniki pasywne typu P.A.S. TM III (latarka) i P.A.S.TM Vr, AlcoBlow, wyposażone w detektor utleniania elektrochemicznego;

2) tester P.A.S. TM III – latarka (P.A.S. System LLC, U.S.A.), który składa się z elektrycznej latarki sygnalizacyjnej, wyposażonej w detektor alkoholu;

3) tester AlcoBlow będący wskaźnikiem obecności alkoholu zarówno w powietrzu wydychanym, jak i w powietrzu otaczającym;

4) aparat PBA 3000 (Alcohol Countermeasure Systems Corp., Kanada) mogący wykonać badanie polegające na przedmuchaniu przez urządzenie odpowiedniej objętości wydychanego powietrza lub też pobraniu do analizy próbki powietrza wydychanego podczas swobodnego oddychania;

5) alcotest 7410 będący ręcznym przyrządem do pomiaru stężenia alkoholu w oddechu.

Do urządzeń dających pewne wyniki należą:

1) AlcoQuant 3020 (Envitec-Wismar GmbH, Niemcy) będący podręcznym elektronicznym urządzeniem do analizy zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, przeznaczonym do kontroli trzeźwości.

2) AlcoSensor IV RBT IV (Intoximeters, USA) będący urządzeniem wyposażonym w detektor utleniania elektrochemicznego.

3) Intox EC/IR (Intoximeters, USA) będący stacjonarnym urządzeniem do analizy zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

4) Alcomat Siemensa będący urządzeniem analizującym, działającym na zasadzie absorpcji podczerwieni, służącym do ustalenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

5) Alcotest 7110, podobnie jak Alcomat, analizujący zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym na zasadzie absorpcji podczerwieni.

6) Alkometr A 2.0 wykorzystujący technikę spektrofotometrii w zakresie podczerwieni.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedyny w swoim rodzaju specjalista od prawa karnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach karnych. Wybierając nas możesz mieć pewność, że będziemy w pełni oddani Tobie i Twojej sprawie. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Karnego w Poznaniu. Prawo Karne Poznań