Przerwa w odbywaniu kary ograniczenia wolności

Przerwa w odbywaniu kary ograniczenia wolności

Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody. Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Jeżeli jednak przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie kary nabierze cech długotrwałości, zaistnieje podstawa do zawieszenia postępowania wykonawczego w zakresie kary ograniczenia wolności. Stan ten winien zostać ustalony na podstawie opinii biegłych lekarzy lub dokumentów wskazujących na trwałą niezdolność skazanego do pracy.

Sąd może odwołać przerwę w wykonaniu kary ograniczenia wolności w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny.

Na postanowienie w przedmiocie przerwy oraz odwołania przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie. Zwrot "w przedmiocie" oznacza zaskarżalność wszystkich postanowień (tak pozytywnych, jak i negatywnych) wydanych w związku z omawianymi instytucjami. Uprawnienie to przysługuje skazanemu, jego obrońcy i prokuratorowi.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz