Korekta deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego w celu uniknięcia kary

Korekta deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego w celu uniknięcia kary

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.  Klauzulą bezkarności są objęte wszystkie przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Nie wprowadza się jakiegokolwiek zawężenia w tym obszarze, w szczególności nie podaje, że chodzi w nim wyłącznie o takie delikty.

Z uwagi na okoliczność, że proceder oszustw podatkowych wiąże się jedynie z ewentualną koniecznością uiszczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej (tj. od uszczuplonej należności publicznoprawnej), wszelkie zaś konsekwencje karnoskarbowe odpadają, popełnienie czynu zabronionego nie jest związane z żadnym właściwie ryzykiem. Jeżeli bowiem czyn zabroniony zostanie ujawniony, sprawca może dokonać korekty deklaracji podatkowej, unikając w ten prosty sposób dolegliwości wynikających z kodeksu karno skarbowego.

Prawnie skuteczna korekta deklaracji podatkowej to korekta złożona, po pierwsze, przez określony podmiot – podatnika, płatnika lub inkasenta oraz, po drugie, w określonym czasie. Przy kontroli podatkowej (prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego) korekta deklaracji może być złożona przed jej wszczęciem, po jej zakończeniu, jak również po zakończeniu postępowania podatkowego (w tym wypadku w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego

Jeżeli w wyniku korekty deklaracji podatkowej powstaje zaległość podatkowa, dla skorzystania z dobrodziejstwa bezkarności konieczne jest uiszczenie uszczuplonej (narażonej na uszczuplenie) należności publicznoprawnej. Nie ma przeszkód po temu, aby kwotę uszczuplonej należności publicznoprawnej uiścił podmiot różny od sprawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz