Tworzenie fałszywych dowodów

Tworzenie fałszywych dowodów

Art. 235. Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dla odpowiedzialności karnej nie jest wystarczające samo stworzenie fałszywych dowodów, ale konieczne jest podjęcie takich zachowań, które w efekcie doprowadzą do skierowania ścigania przeciwko innej osobie. Kierować podkreśla wpływ, jaki tworzenie fałszywych dowodów ma na wszczęcie i prowadzenie ścigania przeciwko innej osobie. Czasownik ten nie jest natomiast użyty w znaczeniu zachowania kontroli nad przebiegiem zdarzeń, tak jak to jest w przypadku określenia np. sprawstwa kierowniczego. Kierowanie, to danie organom powołanym do ścigania o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne impulsu do wszczynania postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenie lub postępowania dyscyplinarnego przeciwko określonej osobie.

Nakłanianie określonej osoby do podania nieprawdziwych danych, przedstawienia niezgodnych z rzeczywistością faktów, w tym w ramach złożonych przez nią oświadczeń i depozycji procesowych (wyjaśnień, czy zeznań) i tworzenie w ten sposób fałszywych dowodów po to, by skierować przeciwko innej osobie ściganie, może wypełniać znamiona czynu zabronionego określonego w art. 235 k.k.

Tworzeniem fałszywych dowodów jest przyzwalanie, a tym bardzie nakłanianie kogoś do składania nieprawdziwych zeznań, jak też przyzwolenie mu, by do dokumentacji podał nieprawdę podpisując dokument, w którym podaje się za sprawcę, którym nie jest. Dokument ten nie jest dowodem w ścisłym znaczeniu, lecz poszlaką prowadzącą do wniosku o winie osoby, która się podpisała. Nakłanianie do złożenia nieprawdziwych wyjaśnień i tworzenie w ten sposób fałszywych dowodów obciążających po to, by skierować przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, musi być postrzegane jako popełnienie czynu zabronionego z art. 235 k.k.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz