Wyrok sądu o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karno skarbowej

Wyrok sądu o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karno skarbowej

W kwestii udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sąd orzeka niezwłocznie na posiedzeniu, co podkreśla położenie akcentu nie tylko na – charakterystyczne dla dobrowolnego poddania się odpowiedzialności – uproszczenia postępowania, ale także na – stanowiące faktyczne następstwo tego uproszczenia – jego przyspieszenie.

W posiedzeniu ma prawo wziąć udział sprawca i jego obrońca, a także przedstawiciel ustawowy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego o terminie sprawcy lub jego obrońcy, a także przedstawiciela ustawowego nie jest przeszkodą do przeprowadzenia posiedzenia. Stawiennictwo na posiedzenie finansowego organu postępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciela, w szczególności tego, który złożył wniosek, jest obowiązkowe, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

Wyrok sądu o udzieleniu zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności stanowi alternatywę dla wyroku skazującego, ponieważ może być wydany wyłącznie wówczas, gdy wina sprawcy i okoliczności popełnienia przez niego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości.To bowiem, że taki sprawca sam zgłosił wniosek o zastosowanie tego środka karnego, wykonując obowiązki konieczne dla wystąpienia do sądu o udzielenie takiego zezwolenia, nie niweluje tego, że o jego sprawstwie i winie ostatecznie będzie rozstrzygał właśnie sąd. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, niezwłocznie zwraca sprawę finansowemu organowi postępowania przygotowawczego.

Odwołanie od wyroku

W razie zaskarżenia wyroku o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ulega on uchyleniu lub zmianie w postępowaniu odwoławczym tylko wtedy, gdy sąd orzekł:

1) tytułem kary grzywny kwotę inną niż uiszczona przez sprawcę;

2) przepadek przedmiotów lub uiszczenie ich równowartości pieniężnej w zakresie nieobjętym zgodą sprawcy.

Sąd odwoławczy orzeka na posiedzeniu jednoosobowo.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz