Wypadek komunikacyjny samochodem przy wymijaniu, omijaniu, wyprzedaniu i cofaniu

Wypadek komunikacyjny samochodem przy wymijaniu, omijaniu, wyprzedaniu i cofaniu

Kierujący pojazdem w trakcie wymijania jest obowiązany zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się. Ustawa nie nakłada na kierującego pojazdem zachowania przy wymijaniu szczególnej ostrożności. Ustawa wymaga przede wszystkim zachowania bezpiecznego odstępu od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, jednocześnie nie określając jego parametrów, gdyż jest to niemożliwe. Jego wielkość zależy od szeregu okoliczności, a w szczególności od rodzaju wymijanego uczestnika ruchu (motocykl, samochód ciężarowy, pojazd zaprzęgowy, kolumna pieszych), prędkości pojazdu lub wymijających się pojazdów. Zjechanie na prawo, zmniejszenie prędkości lub zatrzymanie się jest wymagane wówczas, gdy jest to konieczne do bezpiecznego wyminięcia się.

Zasady omijania

Obowiązki związane z omijaniem ciążą na kierującym pojazdem, który przejeżdża obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a nie mają zastosowania, gdy czyni to inny uczestnik ruchu, np. pieszy. Manewr omijania jest wykonywany wówczas, gdy pojazd będący w ruchu przejeżdża obok stojącego na tym samym pasie ruchu lub na poboczu innego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Z reguły następuje zmiana pasa ruchu przez pojazd jadący. Kierujący pojazdem przy omijaniu jest obowiązany zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. Przy tym manewrze istotne znaczenie ma odstęp.

Zasady cofania

Cofanie jest jazdą wstecz, jazdą do tyłu. Wykonując manewr cofania, kierujący pojazdem  jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, a w razie trudności w osobistym upewnieniu się – zapewnić sobie pomoc innej osoby. Cofanie pojazdu jest manewrem specjalnym, którego inni użytkownicy dróg oraz osoby znajdujące się na drodze cofanego pojazdu w zasadzie nie przewidują. Nakłada to na kierującego pojazdem szczególne obowiązki.

Zasady wyprzedzania

Wyprzedzanie jest manewrem wymagającym współdziałania wyprzedzającego i wyprzedzanego. Podczas jego wykonywania konieczne jest również kierowanie się zdrowym rozsądkiem oraz szeroko rozumianym współpartnerstwem w ruchu, aby manewr ten był jak najszybciej przeprowadzony, przy czym błędne rozumienie sygnałów przez kierującego może być wynikiem jednostronnego ich interpretowania, z pominięciem obowiązku i możliwości przewidywania następstw. Działanie innych osób może pociągnąć za sobą ich odpowiedzialność, ale nie może wyłączyć odpowiedzialności kierowcy, który zdecydował się na wyprzedzanie w niesprzyjających warunkach. Kierujący pojazdem wyprzedzanym (strona bierna) obowiązana jest ułatwić bezpieczne wyprzedzanie, co następuje głównie przez niezwiększanie prędkości w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim, a w przypadku pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego lub pojazdu bez silnika (np. pojazdu zaprzęgowego) – na usunięciu się jak najbardziej na prawo, a w razie potrzeby na zatrzymaniu się.

Obowiązkiem kierującego jest upewnienie się, czy ma odpowiednie miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu. Droga ta powinna być jak najkrótsza dla umożliwienia wykonania manewru na odcinku o dostatecznej widoczności i powrotu na poprzedni pas ruchu. Dokonując tej oceny, należy brać pod uwagę nie tylko obecność pojazdów na drodze, ale i innych użytkowników.

Kierowca pojazdu wyprzedzającego, przed rozpoczęciem manewru wyprzedzania musi brać pod uwagę istniejącą sytuację na drodze i dopiero po jej rozeznaniu i upewnieniu się, że istnieją ku temu warunki, może przystąpić do wyprzedzania. Wyprzedzający  musi mieć absolutną pewność, że na widocznym i wolnym odcinku drogi zdoła wyprzedzić jadący wolniej pojazd. Powinien przy tym uwzględnić panujące warunki drogowe, stan pogody, szerokość jezdni, utrudnienia w ruchu itp.

Manewr wyprzedzania składa się z 3 faz:

1) faza I – dojeżdżanie do pojazdu wyprzedzanego.

2) faza II – przejeżdżanie obok pojazdu wyprzedzanego.

3) faza III – zjeżdżanie na dotychczas zajmowany pas ruchu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz