Wypadek komunikacyjny i samochodowy, a korzystanie z pasów bezpieczeństwa auta

Wypadek komunikacyjny i samochodowy, a korzystanie z pasów bezpieczeństwa auta

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Zwolnione z tego obowiązku są:

1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów,

2) kobiety o widocznej ciąży,

3) kierujący taksówką osobową podczas przewożenia pasażera,

4) instruktorzy lub egzaminatorzy podczas szkolenia lub egzaminowania,

5) policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusze celni i Służby Więziennej, żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej,

6) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych,

7) zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej,

8) konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych,

9) osoby chore lub niepełnosprawne przewożone na noszach lub w wózku inwalidzkim.

Za zapięcie pasów bezpieczeństwa w samochodzie zawsze, co najmniej współodpowiedzialny jest kierujący tym pojazdem. Niewątpliwe ciężkość skutku wypadku drogowego w postaci obrażeń ciała zależy od tego, czy ranny w nim korzystał z pasów bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa należą do środków tzw. biernego bezpieczeństwa pojazdu i mają poważny wpływ na złagodzenie skutków wypadków drogowych. Kiedy dochodzi do tego, że pojazd zostaje gwałtowanie zatrzymany, co ma miejsce w razie zaistnienia wypadku, jego użytkownik przez krótki czas nadal porusza się do przodu z prędkością równią prędkości pojazdu sprzed momentu zderzenia. Sytuacja taka trwa do momentu zderzenia ciała z wnętrzem samochodu albo uderzenia w obiekt znajdujący się poza samochodem. Pasy bezpieczeństwa mają za zadanie przytrzymać użytkownika pojazdu na siedzeniu i tak ukierunkować siły działające podczas wypadku drogowego, aby obrażenia użytkownika były jak najmniejsze. Stanowią one zabezpieczenie ludzi podczas zderzeń czołowych oraz ukośnych w przedziale w stosunku do osi podłużnej samochodu

Z faktu przewożenia pasażera niekorzystającego z pasów bezpieczeństwa nie można zawsze wyciągać wniosku, że w razie dojścia do wypadku drogowego i uszkodzenia ciała, kierujący pojazdem ponosi za to odpowiedzialność.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz