Wypadek samochodowy i komunikacyjny poprzez niezachowanie odstępu oraz odległości

Wypadek samochodowy i komunikacyjny poprzez niezachowanie odstępu oraz odległości

Jednym z warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest utrzymywanie odpowiedniego odstępu przede wszystkim między pojazdami uczestniczącymi w ruchu. Utrzymywanie zbyt małego odstępu nie pozwoli – ze względu na dłuższą drogę hamowania niż odstęp – na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą.  Nakazuje się kierującemu pojazdem:

1) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,

2) utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami,

3) w tunelach o długości przekraczającej 500 m jest utrzymywać odstęp o określonych parametrach od poprzedzającego pojazdu,

4) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu,

5) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody,

6) przy wyprzedzaniu zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu.

Odstęp jest też określany mianem odległości, np. odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m. Chodzi o odległość między pojazdami lub pojazdami a innymi uczestnikami ruchu albo pojazdami a przeszkodami.

Kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. Chodzi o taką odległość, która umożliwia kierującemu pojazdem zatrzymanie pojazdu za poprzedzającym go pojazdem w wypadku gdyby ten hamował lub zatrzymał się. W wypadku gdy kierujący pojazdem poprzedzającym hamuje lub zatrzymał się, konieczne jest zmniejszenie prędkości pojazdu do takiej, która umożliwia zatrzymanie pojazdu przed jadącym wolniej lub stojącym pojazdem poprzedzającym.

Odstęp pomiędzy pojazdami powinien być co najmniej równy drodze zatrzymania pojazdu, która składa się z:

1) drogi przebytej w czasie reakcji psychicznej kierowcy, tj. od chwili zauważenia przyczyny powodującej hamowanie do chwili uruchomienia hamulców,

2) drogi przebytej w czasie uruchamiania hamulców, tj. od chwili naciśnięcia pedału hamulca do chwili rozpoczęcia hamowania,

3) drogi przebytej podczas efektywnego działania hamulców.

Odpowiedzialność kierującego pojazdem poprzedzającym uzależniona jest od przyczyny gwałtownego hamowania. W razie ustalenia, że hamowanie to zostało wymuszone przez innego uczestnika ruchu, np. w wyniku wtargnięcie na jezdnię pieszego, kierujący tym pojazdem nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie. Gwałtowne hamowanie jest bowiem dopuszczalne jedynie wówczas, gdy wymaga tego uniknięcie grożącego niebezpieczeństwa.

Prawo o ruchu drogowym wymaga zachowania bezpiecznego odstępu przy wymijaniu, omijaniu i wyprzedzaniu pojazdu lub uczestnika ruchu, z tym że przy omijaniu także od przeszkody, lecz nie wskazuje żadnych kryteriów jego wielkości. Parametrycznie został jedynie określony odstęp do wyprzedzanego roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych; odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz