Wypadek drogowy kierowcy samochodu w stanie nietrzeźwości - art. 177 i art. 178a kodeksu karnego

Wypadek drogowy kierowcy samochodu w stanie nietrzeźwości - art. 177 i art. 178a kodeksu karnego

Zgodnie bowiem z poglądem ugruntowanym w doktrynie zachowanie sprawcy kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości, który w następstwie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powoduje wypadek komunikacyjny, stanowi jeden czyn wyczerpujący znamiona przestępstw określonych w art. 177 § 1 lub 2 KK i w art. 178a § 1 KK, przy zastosowaniu art. 178 § 1 KK. Czyn ten podlega wówczas kwalifikacji w myśl zasad określonych w art. 11 § 2 KK (vide: L. Gardocki, Komentarz do Kodeksu Karnego art. 177 KK; R.A. Stefański, Komentarz do art. 178a KK).

W doktrynie uznaje się też, że w wypadku gdy osoba prowadząca pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego dopuści się przestępstwa określonego w art. 173,174,177 lub 355, dochodzi do kumulatywnej kwalifikacji z art. 178a, gdyż zachodzi klasyczny zbieg przepisów ustawy. Sąd zgodnie z art. 11 § 2 KK skazuje sprawcę za jedno przestępstwo, ale na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów (W. Wróbel, krytycznie...,s.63). Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i spowodowanie wypadku w komunikacji, określonego w art. 177 § 1 lub 2 KK, stanowi jedno przestępstwo, które należy kwalifikować w zależności od skutku i rodzaju pojazdu z art. 177 § 1 lub 2 KK w zw. z art. 178 § 1 KK i art. 178a § 1 KK w zw. z art. 11 § 2 KK.

Należy więc rozwikłać jakich należy dokonać ustaleń, także z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego, niezbędnych dla możliwości przypisania kierowcy samochodu odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 177 § 2 KK w zw. z art. 178 § 1 KK. Ustalenia te powinny dotyczyć: prędkości, z jaką poruszał się samochód przed wypadkiem, czy była to prędkość bezpieczna w tych warunkach drogowych i atmosferycznych, czy poruszając się z prędkością bezpieczną kierowca mógł uniknąć potrącenia pieszych przez wykonanie manewrów obronnych i, w końcu, czy był związek przyczynowy między stanem nietrzeźwości kierowcy a zaistnieniem tego wypadku komunikacyjnego. To ostatnie sprowadza się, w istocie, do pytania, czy gdyby kierowca był trzeźwy, to mógłby uniknąć wypadku, do którego doszłoby tylko dlatego, że był pod takim wypływem alkoholu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz