Uprawa i hodowla marihuany czy konopi - art. 63 ustawy przeciwdziałaniu narkomanii

Uprawa i hodowla marihuany czy konopi - art. 63 ustawy przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 63 ustawa przeciwdziałaniu narkomanii

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Marihuana w powszechnym rozumieniu, to pojęcie odnoszące się do suszonych, czy sfermentowanych żeńskich roślin konopi zawierających substancje psychoaktywne z grupy kannabinoli. W rozumieniu art. 63 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawianie oznacza m.in. przygotowanie gleby pod zasiew roślin, obejmujące szereg zabiegów uprawowych, a także cykl zabiegów od zasiewu lub zasadzenia rośliny do momentu zbioru, planową opiekę nad wzrostem i rozwojem roślin. Uprawianiem jest przy tym hodowanie choćby jednej rośliny, niezależnie od miejsca, w którym się odbywa. W szczególności nie ma wątpliwości, że jest uprawianiem hodowanie rośliny w zamkniętym pomieszczeniu, także mieszkalnym. Uprawa, o której mowa w ww. przepisie obejmuje każdą uprawę konopi (z wyjątkiem konopi włóknistych), bez względu na powierzchnię. Wyłączenie kryterium powierzchni uprawy prowadzi do wniosku, iż przepis dotyczy zarówno uprawy na większej powierzchni, jak i uprawy domowej, na kilkudziesięciu centymetrach kwadratowych. Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa również wtedy, gdy uprawia jedną sadzonkę w doniczce, wówczas jednak należy rozważyć, czy jego zachowanie, z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku, stanowi przestępstwo z punktu widzenia społecznej szkodliwości (tak: K. Łucarz, Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Oficyna 2008, LEX nr 32622).

Przepis art. 53 ust. 2 u.o.p.n. kara zachowanie polegające na wytwarzaniu, przetwarzaniu albo przerabianiu znacznych środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzaniu słomy makowej lub popełnienie ww. czynów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Wytwarzaniem są dopiero takie dalsze czynności podejmowane po uprawie lub zbiorze, za pomocą których otrzymuje się gotowy środek odurzający, zdatny do użycia, a więc określony preparat danej rośliny, np. susz konopi (vide: postanowienie SN z dnia 8 marca 2005 r., IV KK 14/05, OSNKW 2005, Nr 4, poz. 37).

Przykład z sprawy sądowej

Jak wynika z samych wyjaśnień oskarżonego, miał on świadomość, iż hodowane przez niego rośliny to konopie inne niż włókniste, których hodowla jest zabroniona, jak również, iż czynił to, by ostatecznie uzyskanego z własnej uprawy narkotyku użyć. Jak wynika wprost z opinii biegłego z zakresu badań fizykochemicznych oraz opinii biegłego toksykologa, hodowane przez oskarżonego konopie posiadały właściwości fizykochemiczne pozwalające na osiągniecie efektu odurzenia. Tym samym Sąd przyjął, iż oskarżony działając umyślnie, w zamiarze bezpośrednim, zrealizował wszystkie znamiona zarzuconego mu przestępstwa. Sąd miał w powyższym zakresie na uwadze, że uprawa konopi w rozumieniu art. 63 ust. 1 ustawy z 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii to całokształt zabiegów w produkcji roślin, w tym pielęgnacja do momentu zbioru (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dn. 20.12. 2012 o sygn. II AKa 409/12, LEX nr 1246644).

Z przedstawionych powyżej dowodów wynika, że oskarżeni wspólnie i w porozumieniu zakupili nasiona konopi, zasadzili je, podlewali, pielęgnowali, a następnie, zebrali liście, ususzyli je i odrzucili łodygi. Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił, że uprawiane były konopie, inne niż włókniste. Charakter zatrzymanych i znalezionych roślin i suszu roślinnego został stwierdzony w pierwszej kolejności za pomocą testera narkotykowego. Następnie zasięgnięto opinii biegłego, z której niezbicie wynikało, że zatrzymanymi dowodami rzeczowymi był susz roślinny – ziele konopi innych niż włókniste, środek odurzający w myśl ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, należące do grupy I-N wykazu środków odurzających, stanowiących załącznik nr 1 tejże ustawy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz