Sekcja zwłok w wyniku śmierci w sprawie karnej

Sekcja zwłok w wyniku śmierci w sprawie karnej

Potrzeba poznania przyczyny śmierci osoby bliskiej z reguły przychodzi dość niespodziewanie. Wraz z samym pochówkiem szansa uzyskania informacji o przyczynie wydaje się w wielu przypadkach nieodwracalnie utracona.  Osoby bliskie zmarłemu z przyczyn emocjonalnych mogą być zainteresowane uzyskaniem odpowiedzi na pytanie dlaczego ich bliski zmarł. Postawa taka jest w pełni zrozumiała. Śmierć człowieka jest dla jego najbliższego otoczenia z reguły przeżyciem silnym, trudnym i bolesnym. W obliczu takiego zdarzenia często pojawia się pytanie, czy można było zrobić coś więcej, aby bliskiego utrzymać przy życiu.

Zasadą jest dopuszczalność sekcji zwłok. W szczególności zwłoki pacjenta mogą być poddane sekcji, gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia do podmiotu leczniczego. Potrzeba przeprowadzenia sekcji zwłok ujawnia się w przypadku podejrzenia zaniedbań w procesie leczenia, które uzasadniałyby odpowiedzialność odszkodowawczą szpitala lub lekarza. Pamiętajmy, że nie każdy tego typu przypadek oznacza wystąpienie nieprawidłowości charakteryzujących przestępstwo. Jednak brak ustalenia przyczyny zgonu przez lekarza stwierdzającego zgon, w powiązaniu z brakiem perspektyw na wykonanie sekcji przez podmiot leczniczy, może stanowić zachętę do szukania pomocy w drodze sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Taki kierunek działania zakłada konieczność powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu, że śmierć nie miała przyczyn naturalnych, a w szczególności – że były w nią zaangażowane osoby trzecie. Na skutek takiego zawiadomienia w normalnym trybie czynności prokurator podejmie decyzję o oględzinach i otwarciu zwłok, co powinno doprowadzić do ustalenia przyczyny zgonu. Jeżeli jednak w świetle zgromadzonego w trybie czynności sprawdzających materiału, w tym przesłuchania zawiadamiającego, przestępne spowodowanie śmierci okaże się wykluczone, zasadne będzie odstąpienie od otwarcia zwłok.

Nie można zapomnieć, że po pierwsze, przyczyna zgonu powinna być zawsze ustalona i uzyskać odzwierciedlenie w karcie zgonu. Po drugie, brak możliwości jednoznacznego stwierdzenia przyczyny zgonu na podstawie istniejących danych przemawia za przeprowadzeniem sekcji zwłok.

W przypadku zgonu pacjenta przepisy przewidują obowiązek wskazania w jego historii choroby oraz w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego m.in. opisu słownego stanów chorobowych prowadzących do zgonu wraz z odstępami czasu pomiędzy ich wystąpieniem:

1) przyczynę wyjściową albo przyczynę zewnętrzną urazu lub zatrucia,

2) przyczynę wtórną,

3) przyczynę bezpośrednią.

W praktyce można wyróżnić sekcję:

1) anatomopatologiczną, wykonywaną w zakładach anatomii patologicznej i prosektoriach szpitali w celu poznania lub potwierdzenia morfologicznego tła choroby i schorzeń ubocznych, a także w celach edukacyjnych w ramach działalności wyższych uczelni;

2) sanitarno-administracyjną, przeprowadzaną na mocy decyzji inspektora sanitarnego ze względu na konieczność zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej;

3) sądowo-lekarską, której celem jest ustalenie przyczyny śmierci, czasu zgonu i jego możliwego związku z czynem o charakterze przestępnym.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz