Przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy

Przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy

Na żądanie podejrzanego należy przesłuchać go z udziałem ustanowionego obrońcy. Niestawiennictwo obrońcy nie tamuje przesłuchania. Brak obrońcy podczas pierwszego przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym podejrzanego nie stanowi przeszkody do wykorzystania na rozprawie złożonych przez niego w takich warunkach wyjaśnień o ile nie wystąpiła obiektywnie podatność podejrzanego na pokrzywdzenie. W istocie chodzi tu nie tyle o "pokrzywdzenie" podejrzanego, ile o przypadki, gdy znajduje się on z uwagi na swój stan psychofizyczny w sytuacji, gdy trudno mówić o swobodzie podejmowania przez niego decyzji i swobodzie wypowiedzi w składanym oświadczeniu dowodowym. Zatem nie powinno się go przesłuchiwać, ale nie tyle bez obrońcy, ile w ogóle, dopóki stan ten nie poprawi się w czasie trwania zatrzymania.

Samo przesłuchanie z udziałem obrońcy ma nastąpić jedynie wtedy, gdy oskarżony - pouczony przed rozpoczęciem przesłuchania - tego zażąda. Jeżeli zaś żądania takiego nie zgłasza i składa wyjaśnienia, a następnie je zmienia, to uprawdopodobnienie, że poprzednie depozycje były składane przy braku swobody wypowiedzi, należy do oskarżonego. Sam fakt, iż nie było wówczas przy jego przesłuchaniu obrońcy, nie jest równoznaczny z istnieniem po stronie podejrzanego braku swobody wypowiedzi podczas składania wyjaśnień.
Udział obrońcy w przesłuchaniu w istocie legalizuje bowiem prawidłowość jego przebiegu, jak i treść zaprotokołowanych wyjaśnień, o ile nie zostaną wniesione w jego toku zastrzeżenia w tym zakresie. Ogranicza to zatem także możliwość odwoływania czy zmieniania przez oskarżonego owych wyjaśnień w dalszym toku procesu z powoływaniem się na nieprawidłowości czynności przesłuchania. Udział taki gwarantuje jednak, że podejrzany podejmuje decyzję w przedmiocie wyjaśniania z pełnym zrozumieniem istoty swoich uprawnień, zatem możliwe jest wówczas częstsze odmawianie ich złożenia lub nieodpowiadanie na niektóre pytania przesłuchującego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz