Prawo karne Luboń Mosina - adwokat obrońca

Prawo karne definiujemy jako dziedzinę prawa stanowionego przez powołaną do tego władzę państwową, która określa, jakie zachowania naruszające normy postępowania zostają uznane za czyny karalne, jakie są zasady pociągania sprawców takich czynów do odpowiedzialności karnej i jakie kary lub inne środki mają być stosowane wobec sprawców czynów karalnych. Z kolei uniewinnienie oskarżonego, to wyrok sądu rozstrzygający, że osoba, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia, nie popełniła zarzucanego jej czynu, albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia lub też, że zarzucany jej czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa.

Kancelaria prawa karnego posiada kompleksowe podejście do analizowanych problemów prawnych swoich Klientów. Uznając, że omówienia problemów, powstających na tle analizy poszczególnych przepisów, nie można ograniczyć do cytowania samych przepisów. Dzięki temu Klient otrzymuje kompleksowe narzędzia pomagające mu rozwikłać konkretne zagadnienia powstające na tle jego sprawy i udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez strony w toku rozpraw przed organami Policji, Prokuratorem albo Sądem.

Nasz Blog prawo karne Luboń Mosina jest wyjątkowo obszernym opracowaniem – zdecydowanie jednym z najobszerniejszych dostępnych w sieci. Kancelaria przedstawia na nim całość problematyki prawnej związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów karnych i powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołuje w bardzo bogatym zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny w szczególności poglądy innych komentatorów Kodeksu karnego. Adwokaci, radcowie prawni i prawnicy rozważają różne hipotetyczne przypadki ich zastosowania, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, dzięki czemu zastosowanie znajdzie zawarty tam wywód prawniczy.

Niniejszy Blog prawo karne Luboń Mosina został opracowany z myślą o osobach, którzy szybko muszą znaleźć odpowiedź na pojawiający się w prowadzonej sprawie problem. Dokonując opracowań Kodeksu karnego opieraliśmy się na polskim piśmiennictwie prawa karnego i na wybranym orzecznictwie sądowym. Uwzględniamy również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach karnych oraz prawo Unii Europejskiej, wskazując także na judykaturę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Cytowani autorzy łączą pracę naukową, pracując w różnych ośrodkach akademickich, z praktyką, będąc sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości czy Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Unikalne połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa, z różnych zresztą perspektyw, wpływa na bardzo wysoką jakość udzielanych przez Kancelarię porad prawnych i prowadzenia spraw sądowych z zakresu prawa karnego Luboń Mosina.

Ludzie nas znają i nam ufają, a liczby nie kłamią, dlatego reklamy nie potrzebujemy. Unikaj ryzyka i nie idź na żaden kompromis, wybierz pewność i bezpieczeństwo. Świat nie jest skomplikowany, a rzeczy można nazwać wprost, tak jak jest po prostu. I czyż to nie jest cudowne, kiedy wszystko stanie się takie łatwe?

Stać Cię na zdobycie niejednego jeszcze szczytu. Spójrz na to inaczej: liczą się nie lata minione, lecz te, które jeszcze nadejdą. Masz przed sobą dłłłuuugą przyszłość, powinieneś o siebie zadbać. Kancelarie prowadzimy z myślą o ludziach takich jak Ty. Kimkolwiek jesteś, jesteś dla nas najważniejszy!