Przełożony dyscyplinarny policjanta

Przełożony dyscyplinarny policjanta

Przełożonym dyscyplinarnym jest przełożony, taką samą władzę dyscyplinarną posiada policjant, któremu powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do czasowego pełnienia służby…