Wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanie, sprzedaż, nabywanie i kupowanie narkotyków

Wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanie, sprzedaż, nabywanie i kupowanie narkotyków

Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto:

1)   przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub konsumpcji środków odurzających lub substancji psychotropowych naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo

2)   wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 53 ust. 2.

Celem przepisu jest eliminowanie działań, mających na celu nielegalną podaż narkotyków, których używanie zagraża ludzkiemu życiu i zdrowiu albo narusza  interes społeczny.

Czynności sprzeczne z ustawą i karane uregulowane  w art. 54 ust. 1 określono jako:

1) wyrabianie;

2) posiadanie;

3) przechowanie;

4) zbywanie;

5) nabywanie przyrządów,

jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Przez wyrobienie będziemy rozumieć:

1) produkować coś,

2) pracując nad czymś, udoskonalić to,

3) ugniatając i mieszając, nadać czemuś odpowiednią konsystencję,

4)  potocznie - robić coś złego lub niemądrego, wytwarzać, staraniem uzyskać coś dla siebie lub dla kogoś .

Posiadanie jest stanem polegającym na faktycznym władztwie nad rzeczą, potocznie - coś mieć. Jest to dysponowanie czymś, bycie czegoś właścicielem. Pojęcia posiadania i przechowywania nie są identyczne. O ile posiadanie oznacza każde, choćby krótkotrwałe, faktyczne władztwo nad rzeczą, o tyle przechowywanie oznacza takie działanie, które polega na uchronieniu rzeczy przed zepsuciem, zniszczeniem, zaginięciem lub pogorszeniem dotychczasowego jej stanu, i to przez pewien okres, a więc przetrzymanie rzeczy na przyszłość. Nie stanowi zatem karalnego przechowywania środków odurzających krótkotrwałe posiadanie takiego środka, i to w niewielkiej ilości, bezpośrednio poprzedzające jego użycie.

Przechowywać to:

1) uchronić coś przed zepsuciem, zniszczeniem, zaginięciem itp. przez umieszczenie w odpowiednich warunkach,

2) przetrzymać kogoś, coś w ukryciu przez pewien czas,

3) uchronić coś przed zapomnieniem.

Zbywać to sprzedawać coś komuś, czasem nawet dawać za darmo, mimo wartości materialnej.

Nabywać z kolei znaczy: otrzymać coś na własność, płacąc za to, zyskać coś lub zdobyć, kupować.

Przez przyrząd rozumiemy urządzenie techniczne służące do wykonywania określonych czynności. Pojęcie ustawowe "przyrządy służą" oznacza, że są obecnie używane, wykorzystywane do celów wskazanych w przepisie. Z kolei "przyrządy są przeznaczone" oznacza ich potencjalne wykorzystanie do celów wskazanych w przepisie.

Przestępstwo z art. 54 w zakresie dotyczącym wyrabiania, zbywania, nabywania, przystosowania jest przestępstwem zaistnienia którego konieczne jest wystąpienie skutku opisanego w ustawie.

Naczyniem jest to przedmiot użytkowy, służący do przechowywania, przyrządzania lub umieszczania w nim różnorodnej zawartości

Przystosowywać, czyli zrobić coś odpowiednim do określonych potrzeb, warunków itp.

Przez konsumpcję środków odurzających lub substancji psychotropowych należałoby rozumieć jego wprowadzenie do organizmu człowieka, niezależnie od drogi podania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz