Wypadek drogowy przez niesprawność techniczną samochodu

Wypadek drogowy przez niesprawność techniczną samochodu

W ubiegłym roku aż 144 wypadki drogowe, zostały spowodowane niesprawnością techniczną, pojazdu który spowodował kolizję. W aż 53 przypadkach, były to usterki, które kierowca mógł samodzielnie wykryć i usunąć, gdyby wykazał się wcześniejszą inicjatywą. Niestety lekkomyślność na drodze doprowadziła do śmierci aż 6 osób, z kolei 63 osoby zostały ranne, w wyniku wypadków, spowodowanych usterkami technicznymi. Okresowe badania techniczne, nie zostały wprowadzone po to aby wyprowadzać nas z równowagi, raz w roku, tylko aby zapewnić bezpieczeństwo nam i innym użytkownikom drogi. Najpewniejszym podejściem jest sprawdzenie każdej rzeczy, która wzbudzi nasze wątpliwości.

W ruchu może uczestniczyć pojazd, który jest zbudowany, wyposażony i utrzymany tak, aby korzystanie z niego m.in. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu. W razie zaistnienia wypadku z powodu wad technicznych pojazdu, kierujący nim ponosi odpowiedzialność wówczas, gdy mógł i powinien przewidzieć tę niesprawność techniczną. Powinność przewidywania następstw jazdy samochodem w wypadku awarii jakiegokolwiek zespołu lub części mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy może zachodzić jedynie wówczas, gdy kierowca na podstawie doświadczenia zawodowego, znajomości właściwości technicznych powierzonego mu pojazdu lub innych okoliczności mógł te awarię przewidzieć.

Ciążący na kierującym obowiązek wyposażenia i utrzymania pojazdu uczestniczącego w ruchu w takim stanie, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu jadących nim osób lub innych uczestników ruchu, zapewniało wygodne oraz pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania i hamowania, sprawia, że brak odpowiedniego do pory roku ogumienia może być jednym z czynników niezachowania ostrożności.

Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu. Ponadto dla opon oznakowanych jako śniegowe, zgodnie z dyrektywą 92/23/EWG, dopuszcza się niespełnianie dostosowania do maksymalnej prędkości pojazdu, pod warunkiem że są one dostosowane co najmniej do prędkości równej 160 km/h, a w pojeździe umieszczono nalepkę ostrzegawczą o maksymalnej prędkości tych opon tak, aby była ona widoczna oraz czytelna dla kierowcy.

Jazda z niewłączonymi lub uszkodzonymi światłami, których używanie jest nakazane przez przepisy stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu. Zasadą jest, że kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. Jedynie w czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz