Nierozliczenie znaków akcyzy - art. 72 kodeksu karnego skarbowego

Nierozliczenie znaków akcyzy - art. 72 kodeksu karnego skarbowego

Art. 72 kodeksu karnego skarbowego. Kto wbrew obowiązkowi nie rozlicza się w terminie z właściwym organem ze stanu zużycia znaków akcyzy, w szczególności nie zwraca znaków niewykorzystanych, uszkodzonych, zniszczonych lub nieważnych, podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.

Przedmiotem ochrony przestępstwa akcyzowego z art. 72 k.k.s. polegającego na nierozliczeniu się z właściwym organem ze stanu zużycia znaków akcyzy, a w szczególności nie zwrócenia znaków nie wykorzystanych, jest mienie Skarbu Państwa - beneficjenta podatku akcyzowego. Forma ochrony polega na zabezpieczeniu przed nieprawidłowościami przy dokonywaniu rozliczeń ze stanu zużycia znaków akcyzy z organami administracyjnymi. Znaki akcyzy nienaniesione w określonym terminie od ich otrzymania przez podmiot uprawniony do oznaczania opakowań i wyrobów akcyzowych tymi znakami, winny być zwrócone - jako znaki nieważne - podmiotowi, który je wydał, w określonym ustawą terminie od dnia utraty ważności.

Niedopełnienie obowiązku oznacza, że mamy do czynienia z zaniechaniem. Ma ono charakter formalny. Istotą tego zaniechania jest nierozliczenie się ze stanu zużycia znaków akcyzy. Określenie w szczególności użyte w treści art. 72 k.k.s.  sugeruje, że zwrot znaków niewykorzystanych, uszkodzonych, zniszczonych lub nieważnych nie wyczerpuje czynności "rozliczania się" ze stanu zużycia znaków akcyzy, jednak w praktyce owo "rozliczenie" polegać będzie głównie właśnie na dostarczeniu przez podmiot zobowiązany określonych znaków akcyzy do właściwego organu i uzyskaniu zwrotu wpłaconych kwot lub zamiany znaków na nowe.

Wykorzystanie znaku akcyzy oznacza użycie go do oznaczenia wyrobu akcyzowego lub opakowania z tym wyrobem, zatem znakiem niewykorzystanym będzie znak zakupiony lub otrzymany, który nie został użyty do tego celu. Znakiem uszkodzonym jest znak oryginalny, w którym trwałe i widoczne naruszenie właściwości fizycznych pozwala na identyfikację co do oryginalności, rodzaju, nazwy, wymiarów, serii, numeru ewidencyjnego lub daty wytworzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz