Naruszenie nietykalności cielesnej człowieka jako przestępstwo

Naruszenie nietykalności cielesnej człowieka jako przestępstwo

Art. 217. § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Naruszeniem nietykalności cielesnej są wszystkie czynności oddziałujące na ciało innej osoby, które nie są przez nią akceptowane. Naruszenie nietykalności cielesnej nie musi łączyć się z powstaniem obrażeń, jednakże musi mieć ono wymiar fizyczny. Chodzi o atak na przysługujące każdej osobie fizycznej prawo do zachowania integralności osobistej. Sprawca zawsze musi zdawać sobie sprawę z tego, że podejmując określone zachowanie narusza w ten sposób nietykalność cielesną drugiej osoby.

Zwrot w inny sposób narusza nietykalność cielesną obejmuje wszelkie możliwe rodzaje ingerencji sprawcy w nietykalność cielesną człowieka, przykładowo: oblanie drugiej osoby płynem, oplucie, spoliczkowanie, potrącenie kogoś ręką lub barkiem, popchnięcie, ciągnięcie za włosy, przytrzymanie, szarpanie, uciskanie, podstawienie nogi, spoliczkowanie, zrzucenie czapki lub okularów, uderzenie rękawiczką czy rozbicie na ubraniu jajka.

Za naruszenie nietykalności cielesnej może być uznane tylko takie zdarzenie, które nie powoduje żadnych zmian anatomicznych lub fizycznych w organizmie człowieka i nie pozostawia na jego ciele żadnych lub - co najwyżej - nieznaczny lub przemijający ślad w postaci niewielkiego i krótkotrwałego zasinienia. Karaniem objęte jest bowiem samo zachowanie sprawcy niezależnie od tego, jakie wynikają z tego następstwa.

Postępowanie o czyn z art. 217 k.k. toczy się w trybie prywatnoskargowym. W tej postaci procesu nie prowadzi się postępowania przygotowawczego, a ewentualne czynności dowodowe przeprowadza się na wniosek oskarżyciela prywatnego, tudzież z urzędu po wniesieniu prywatnego aktu oskarżenia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz