Kolizja, wypadek drogowy i potrącenie pieszego na pasach – art. 177 kodeksu karnego

Kolizja, wypadek drogowy i potrącenie pieszego na pasach – art. 177 kodeksu karnego

Badanie zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym odnoszą się do wszystkich kolizyjnych sytuacji. Zasady te to m.in. zasada ostrożności, zasada ograniczonego zaufania i zasada prędkości bezpiecznej. (R. A. Stefański, Wypadek w komunikacji jako przestępstwo w nowym KK, Prok. i Pr. 1988, Nr 10).

Przepis art. 26 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.) stanowi, że "kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić miejsca pieszemu znajdującemu się na przejściu". Istotne jest rozważenie relacji w jakiej ewentualna nieostrożność kierowcy pozostaje do wypadku drogowego, a w szczególności czy stanowiła ona nieodzowny element warunku, od którego wystąpienia uzależnione było spowodowanie owego skutku (J. Giezek, glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2000, III KKN 231/98, PiP 2001, Nr 6).

Pamiętajmy, że prędkość bezpieczna, to prędkość pozwalająca kierującemu na prawidłowe wykonanie manewrów, których potrzebę w konkretnej sytuacji kierujący ma możliwość i obowiązek przewidzieć. Oznacza to prędkość pozwalającą na zwalnianie lub unieruchomienie pojazdu w odległości limitowanej zasięgiem widoczności i ewentualnością dających się w danej sytuacji przewidzieć przeszkody takiej jak pieszego na wyznaczonym przejściu przez jezdnię. (K. Szmidt, Wielkość wymagań oraz granice obowiązku ostrożności w ruchu drogowym w teorii i praktyce prawa karnego, PKiNP 2002 Nr 1). Na skrzyżowaniach bowiem dróg i na przejściach dla pieszych wejście pieszego na jezdnię w zasadzie nie może być zaskoczeniem dla kierowcy (wyrok SN, RW 282/72, OSNKW 1972 r., z. 7-8, poz. 132; wyrok SN V KRN 136/80, OSNPG 1981, z. 5, poz. 48). Zachowanie bowiem prędkości administracyjnie dozwolonej nie może samo przez się świadczyć o tym, że kierowca zachował prędkość bezpieczną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Wyrok SN II KRN 52/95, OSNKW 1995, z. 11-12, poz. 82).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz