Zakres usług kancelarii

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym. Służymy Państwu pomocą zarówno przed sądem we wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania toczącego się przed prokuraturą lub policją, a także jeszcze przed wszczęciem jakiegokolwiek oficjalnego postępowania. Występujemy w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym, a także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście Państwo ofiarą przestępstwa.  Naszym celem jest ograniczenie lub, jeżeli to możliwe, wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego. Proszę pamiętać, że każdy oskarżony jest niewinny do momentu wydania prawomocnego wyroku skazującego. Dzięki dotychczasowej praktyce w prowadzeniu spraw w tej dziedzinie oferujemy swoim klientom najwyższy poziom usług adwokackich.

Zapraszamy do lektury naszych opracowań na blogu kancelarii:

Zakres usług kancelarii
4.7 (93.09%) 162 vote[s]