Posiadanie narkotyków i środka odurzającego na własny użytek

Posiadanie narkotyków i środka odurzającego na własny użytek

Osoba, która konsumuje lub udziela środki odurzające lub substancje psychotropowe, nie może być skazana za uprzednie ich posiadanie. W polskim systemie prawa karnego nie jest karalne też samo spożywanie w/w narkotyków, a co za tym idzie nie można uznać kogoś za sprawcę czynu z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gdy jest wyłączną konsekwencją wcześniejszego posiadania, a to ostatnie nieodparcie łączyło się zaspokojeniem własnych potrzeb konsumenta. W istocie bowiem rzeczy posiadanie środków o jakich mowa w art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii penalizuje sytuacje na przedpolu czynów wynikających z art. 56-59 tejże ustawy. Poza obszarem karania pozostaje proces zażywania środka odurzającego lub substancji psychotropowej, który to proces przecież zawsze nierozerwalnie wiąże się z jakąś formą "posiadania", "dysponowania", "dzierżenia", czy po prostu "trzymania" tego środka (substancji).

„Nie można przyjąć, aby znamię posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej, o którym mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) wyczerpywało posiadanie foliowego woreczka z ilościami śladowymi, nikłymi resztkami, pozostałościami po środku odurzającym lub substancji psychotropowej.” Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z 2011-04-20 IV KK 26/11

Jednak na podstawie art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii karalny jest każdy wypadek posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej „wbrew przepisom ustawy”, a więc w celu dalszej sprzedaży lub udzielenia ich innej osobie, jak i w celu samodzielnego zażycia – czy to za jakiś czas czy niezwłocznie, jeżeli sprawca posiada środek odurzający lub substancję psychotropową w ilości pozwalającej na co najmniej jednorazowe użycie, w dawce dla nich charakterystycznej, zdolnej wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Posiadanie narkotyków i środka odurzającego na własny użytek
5 (100%) 186 votes

Dodaj komentarz