Blog prawo karne

Przemoc, pobicie, uderzenie, wywieranie wpływu czy groźby wobec urzędnika czy funkcjonariusza publicznego – art. 224 k.k.

Przemoc, pobicie, uderzenie, wywieranie wpływu czy groźby wobec urzędnika czy funkcjonariusza publicznego – art. 224 k.k.

Art. 224 Kodeksu karnego § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego,…

Przemoc, pobicie, uderzenie, wywieranie wpływu czy groźby wobec urzędnika czy funkcjonariusza publicznego – art. 224 k.k.
5 (100%) 106 votes
Znęcanie się, dręczenie czy nękanie psychiczne lub fizyczne przez męża czy żonę w małżeństwie – art. 207 kk

Znęcanie się, dręczenie czy nękanie psychiczne lub fizyczne przez męża czy żonę w małżeństwie – art. 207 kk

Ustawowe określenie znęca się" oznacza działanie albo zaniechanie, polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzających się albo jednorazowym, lecz intensywnym i…

Znęcanie się, dręczenie czy nękanie psychiczne lub fizyczne przez męża czy żonę w małżeństwie – art. 207 kk
5 (100%) 135 votes