Blog prawo karne

Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, usuwanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, obciążanie, uszkadzanie majątku

Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, usuwanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, obciążanie, uszkadzanie majątku

Art. 300. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje,…

Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, usuwanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, obciążanie, uszkadzanie majątku
Rate this post
Oszustwo kredytowe, czyli m. in. uzyskanie kredytu, pożyczki pieniężnej, dotacji od banku na podstawie przerobionego, podrobionego, nieprawdziwego i nierzetelnego dokumentu, pisma

Oszustwo kredytowe, czyli m. in. uzyskanie kredytu, pożyczki pieniężnej, dotacji od banku na podstawie przerobionego, podrobionego, nieprawdziwego i nierzetelnego dokumentu, pisma

Art. 297.  § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu…

Oszustwo kredytowe, czyli m. in. uzyskanie kredytu, pożyczki pieniężnej, dotacji od banku na podstawie przerobionego, podrobionego, nieprawdziwego i nierzetelnego dokumentu, pisma
Rate this post