Blog prawo karne

Odpowiedzialność karna członka zarządu za niezgłoszenie upadłości spółki z o. o. - art. 586 Kodeksu spółek handlowych

Odpowiedzialność karna członka zarządu za niezgłoszenie upadłości spółki z o. o. - art. 586 Kodeksu spółek handlowych

Art. 586 Kodeks spółek handlowych Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki…

Odpowiedzialność karna członka zarządu za niezgłoszenie upadłości spółki z o. o. – art. 586 Kodeksu spółek handlowych
5 (100%) 82 votes
Nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej, spółki albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą - art. 303 kodeksu karnego

Nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej, spółki albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą - art. 303 kodeksu karnego

Art. 303 Kodeksu karnego § 1. Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo…

Nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej, spółki albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą – art. 303 kodeksu karnego
5 (100%) 141 votes